Weekvergunning

15,00

HSV “Groot-Ammers e.o.” gevestigd te Groot-Ammers en HSV “De Karper” gevestigd te Nieuwpoort, verlenen hierbij vergunning tot het vissen volgens de hierna vermelde bepalingen met inachtneming van de gesloten tijden als voorzien in de visserijwet.

De bovengenoemde verenigingen zijn huurder van het totale visrecht in de rivier “de Lek” onder de woonkernen: Schoonhoven, Willige-Langerak tot aan km paal 964 bij Lekdijk oost.

Groot-Ammers (industrieterrein gelkenes),  Nieuwpoort, Langerak, Waal  en Tienhoven aan de lek tot aan km paal964. krachtens een door de Kamer van Binnenvisserij goedgekeurde overeenkomst.

Er mag aan beide kanten gevist worden in de Lek met een vergunning van HSV “Groot-Ammers e.o.“ en met een vergunning van HSV “de Karper“. En met een dag- of weekvergunning 

Beschrijving

Algemene bepalingen

  1. Deze vergunning is alleen geldig in de week waarvoor deze is gekocht, van zonsopgang tot 22:00 uur
  2. Deze vergunning is uitsluitend geldig in combinatie van een Vispas.
  3. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade door hem en / of door degene die met hem of voor hem vissen, of daarbij in dienst of behulpzaam zijn, aangebracht aan taluds, waterkerende dijken, kribben en werken. De vergunninghouder vrijwaart de hengelsportverenigingen van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van het gebruik maken van de vergunning.
  4. De vergunninghouder is verplicht op de eerste vordering deze vergunning en de vispas ter inzage af te geven aan de politie en aan de door de hengelsportverenigingen aangewezen controleurs.
  5. Er mag met maximaal 2 hengels worden gevist.
  6. Het is verboden om vis me te nemen
  7. Het vissen en/of voeren met gekleurd aas c.q. voer is verboden.
  8. Slechts een enkeltandige haak is toegestaan.
  9. Wanneer een vergunninghouder of lid zich na herhaalde waarschuwingen niet houd aan de algemene bepalingen zal zijn vergunning worden ingetrokken en niet meer worden verstrekt.
  10. Houd het water en de oevers schoon. Laat daarom niets achter op uw visplaats.